Polisa na życie do kredytu Częstochowa

Ubezpieczenie na życie do kredytu Częstochowa

Czy warto kupić ubezpieczenie na życie przy kredycie hipotecznym?

 • w razie Twojej śmierci kredyt może zostać całkowicie spłacony z ubezpieczenia na życie
 • możesz na jednej polisie ubezpieczyć członków rodziny (w tym dzieci) i inne bliskie Ci osoby
 • dodatkowa opcja ochrony na wypadek urazów, chorób, operacji, pobytu w szpitalu i leczenia
Ile kosztuje ubezpieczenie na życie przy kredycie?

Ile kosztuje polisa na życie do kredytu hipotecznego?

 • składka miesięczna u niektórych ubezpieczycieli może zaczynać się już od 25 zł
 • wysokość składki jest uzależniona od wysokości sumy ubezpieczenia, jaka zostanie wypłacano w razie śmierci lub innego zdarzenia objętego ochroną
 • możemy otrzymać rabat w przypadku zapłaty składki z góry za cały rok (zamiast miesięcznie)
Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków Częstochowa

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)

 • lubisz sport i aktywnie spędzać czas, ale masz świadomość ryzyk jakie się z tym wiążą?
 • w razie wypadku i wystąpienia urazów, możesz liczyć na wypłatę świadczenia adekwatnego do poniesionego uszczerbku na zdrowiu
 • szerszy pakiet ubezpieczeniowy oznacza dla Ciebie wyższe świadczenie
Ubezpieczenie na wypadek choroby Częstochowa

Ubezpieczenie w razie wystąpienia choroby

 • otrzymasz jednorazowe środki finansowe na pokrycie kosztów leczenia zdiagnozowanej choroby
 • zawierając polisę sam określasz jakiej kwoty możesz potrzebować na powrót do zdrowia
 • decydując się na kompleksowy pakiet ubezpieczeniowy wybierasz szeroki katalog możliwych do wystąpienia chorób
Ubezpieczenie od pobytu w szpitalu Częstochowa

Pobyt w szpitalu i zabiegi chirurgiczne

 • świadczenie może być wypłacone za każdy dzień pobytu w szpitalu (w wyniku choroby lub wypadku)
 • po wykonanym zabiegu lub operacji otrzymasz środki pieniężne zgodne z zawartą polisą
 • zakres rodzajów operacji i zabiegów chirurgicznych jest uzależniony od wykupionego przez nas pakietu
Ubezpieczenie dziecka Częstochowa

Ubezpieczenie ochronne dziecka

 • chroń swoje dziecko i ubezpiecz je na wypadek wystąpienia urazu lub choroby
 • ubezpieczenie możesz wykupić oddzielnie lub w połączeniu z własną polisą na życie
Facebook
LinkedIn
Instagram
Twitter