Ubezpieczenia na życie

Posiadam urozmaiconą ofertę ubezpieczeń na życie i zawsze staram się dobrać najkorzystniejszy wariant ochrony dla swoich Klientów. Potrzeby, wymagania i sytuacja finansowa to priorytety, którymi kieruję się przy wyborze właściwej polisy.

Dobór odpowiedniego produktu wymaga indywidualnego podejścia. W zależności od wieku, wykonywanego zawodu, hobby, zainteresowań, stanu zdrowia i statusu majątkowego każdy z nas ma inne potrzeby i wyobrażenia względem swojego zakresu ubezpieczenia.

W swojej pracy zadowolenie i poczucie bezpieczeństwa Klienta stawiam na pierwszym miejscu.

Zalety usług agenta ubezpieczeniowego

 • zbadanie potrzeb i oczekiwań Klienta
 • udzielenie fachowych informacji odnośnie do ubezpieczeń i przedstawienie zakresu ochrony, jaki obejmują (pomoc w interpretacji ogólnych warunków ubezpieczenia)
 • kalkulacja składki i sumy ubezpieczenia
 • pomoc w wypełnieniu wniosku i ankiety medycznej oraz skompletowaniu wymaganej dokumentacji
 • załatwienie wszelkich formalności związanych z polisą
 • pełna mobilność i dyspozycyjność agenta / dojazd do miejsca zamieszkania w przystępnych dla Klienta godzinach
 • bezpłatność świadczonych usług

Zakres ochrony, jaki obejmuje polisa

Standardowa polisa obejmuje zawsze życie ubezpieczonego, a świadczenie jest wypłacane w przypadku śmierci. Istnieje również możliwość dokupienia dodatkowych umów obejmujących następujący zakres ochrony:

 • zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku (dodatkowo wypłacane świadczenie + środki z umowy podstawowej)
 • zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego (dodatkowa ochrona dla osób często podróżujących samochodem)
 • powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku
 • powstanie trwałego inwalidztwa
 • operacje
 • pobyt ubezpieczonego w szpitalu (świadczenie dzienne lub wypłacane w zależności od rodzaju urazu i schorzenia)
 • poważne zachorowania obejmujące szeroki katalog chorób
 • niezdolność do pracy
 • możliwość skorzystania z badań i zabiegów w wyznaczonych placówkach medycznych
 • opinia lekarska wybitnych specjalistów
 • ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

Korzyści z zawartej polisy

 • ochrona życia i zdrowia ubezpieczonego
 • w razie śmierci lub wypadku zapewnienie środków do życia osobom bliskim poszkodowanego
 • zabezpieczenie kredytu hipotecznego na wypadek zgonu kredytobiorcy (zadłużenie jest spłacane ze świadczenia, a spadkobiercy dziedziczą wolną nieruchomość)
 • świadczenie z polisy na życie nie podlega opodatkowaniu
 • środki finansowe na wypadek ciężkiego zachorowania
 • możliwość ubezpieczenia współmałżonka i dzieci w jednym pakiecie ochronnym
 • środki zgromadzone na polisie nie mogą być zajęte przez komornika, gdyż nie są uznawane za majątek jej posiadacza

W celu zapoznania się z nowościami z rynku ubezpieczeń i finansów proponuję odwiedzić mojego bloga, gdzie mogą Państwo znaleźć ciekawe informacje na tematy gospodarcze i ekonomiczne.