Kosztorys prac budowlanych przy finansowaniu budowy domu

Budowa domu jest poważnym przedsięwzięciem, które pochłania dużo czasu i środków finansowych do jego zrealizowania. Osoby decydujące się na ten krok bardzo często starają się o kredyt hipoteczny, aby móc w pełni zrealizować inwestycję. Jednym z najważniejszych dokumentów dla banku jest wypełniony kosztorys budowlany. Będziemy go potrzebować przy budowie domu od podstaw, dokończeniu budowy, jak również przy rozbudowie istniejącego już budynku. Co zatem należy ująć w tym dokumencie i dlaczego jest tak ważny dla instytucji finansowej?

Kosztorys pokazuje wszystkie koszty budowy, które zostaną poniesione przy realizacji inwestycji. Na podstawie tych cen bank udzieli konkretnej kwoty kredytu. Oczywiście cena za metr kwadratowy nie może być za niska i bezpiecznie jest przyjąć co najmniej 2000 zł za m2 (często więcej). Oznacza to, że kredyt na budowę małego domu o powierzchni 100 m2 powinien wynosić minimum 200 000 zł, aby bank mógł uznać inwestycję za realną do zrealizowania. Trzeba pamiętać o tym, że instytucja finansowa udzieli kredytu tylko jeżeli uzna, że wnioskowana kwota wystarczy na pokrycie wszystkich prac budowlanych. O tym może zdecydować rzeczoznawca majątkowy współpracujący z bankiem, który dokona wyceny nieruchomości.

W kosztorysie należy wycenić poszczególne etapy budowy domu oraz przedstawić harmonogram prac. Na tej podstawie bank ustala z kredytobiorcami ilość transz w jakich środki będą wypłacane. Po wykorzystaniu każdej transzy dokonywana jest inspekcja osoby z banku mająca na celu dokonanie oceny zrealizowanych prac i wykorzystanych środków. Kolejna transza jest wypłacana, gdy bank potwierdzi postęp inwestycji zgodny z kosztorysem. Dobrym pomysłem jest wnioskowanie o wyższy kredyt niż pierwotnie zakładamy. Zdarza się często, że budowa pochłania wyższe koszty niż to było zakładane. Niektóre materiały budowlane mogą ulec podwyżce, jak również koszt robocizny.

Sam kosztorys może zostać sporządzony samodzielnie przez kredytobiorcę. Nieliczne banki wymagają podpisu i pieczątki osoby posiadającej uprawnienia budowlane. Dlatego czasem warto skonsultować własne obliczenia z odpowiednim ekspertem czy kierownikiem budowy nawet, gdy nie potrzebujemy formalnie jego potwierdzenia. W takiej sytuacji mamy większą pewność prawidłowości naszych oczekiwań względem inwestycji.

Zakres prac często dzieli się na poszczególne etapy budowy takie jak:

– stan zerowy: roboty ziemne, fundamenty, izolacje przeciwwilgociowe

– stan surowy zamknięty: ściany konstrukcyjne, stropy, schody, balustrady, dach, orynnowanie, obróbki blacharskie, ściany działowe, parapety, okna, drzwi

– stan wykończeniowy: tynki wewnętrzne, elewacje, termoizolacja, posadzki, podłogi, roboty malarskie, glazura, montaż biały

– instalacje: gazowa, elektryczna, wodno-kanalizacyjna, C.O. czy panele fotowoltaiczne

– inne typu: przyłącza techniczne, stała zabudowa, chodniki, ogrodzenie, oświetlenie zewnętrzne

Dobrze sporządzony kosztorys jest podstawą w dokumentacji kredytowej i ważnym etapem na drodze do uzyskania finansowania na własny, wymarzony dom.

Facebook
LinkedIn
Instagram
Twitter