Ankieta medyczna przy wniosku o ubezpieczenie na życie

Każdy kto wnioskował o indywidualne ubezpieczenie na życie z pewnością spotkał się z szeregiem pytań dotyczących własnego stanu zdrowia. Często są to bardzo szczegółowe i intymne pytania, które budzą pewien niesmak wśród wnioskujących o polisę. Wypełnienie ankiety zajmuje często około 20 minut. Dlaczego ubezpieczycielowi potrzebne są takie informacje o nas? Odpowiedź jest dość prosta i ma swoje logiczne uzasadnienie.

Towarzystwa ubezpieczeniowe muszą zawsze kalkulować ryzyko każdej zawieranej polisy. Brak informacji o ubezpieczonym i w efekcie źle przeprowadzona analiza mogą narazić ubezpieczyciela na straty finansowe. Zbyt duża ilość nietrafionych polis może w efekcie doprowadzić do niewypłacalności towarzystwa. Dlatego tak ważne jest podanie szczegółowych informacji naszemu doradcy odnośnie stanu zdrowia wnioskując o indywidualne ubezpieczenie na życie. Jak sama nazwa wskazuje ochroną jest objęte życie i zdrowie ubezpieczonego. Oczywiście towarzystwa posiadają w swojej ofercie ubezpieczenia na życie, do których nie jest wymagana ankieta medyczna. Jednak ochrona w tego typu produktach nie jest kompleksowa i często nie obejmuje śmierci ubezpieczonego w wyniku przyczyn wewnętrznych takich jak choroby. Podobnie jest w popularnych ubezpieczeniach grupowych, gdzie podstawowa suma świadczenia w wyniku śmierci jest bardzo niska i wynosi zaledwie kilka tysięcy złotych.

Indywidualna polisa na życie jest zawierana na jedną konkretną osobę. W przeciwieństwie do ubezpieczenia grupowego umowa wygasa zgodnie z terminem w niej zawartym. Ubezpieczenie grupowe kończy się wraz z końcem aktywności zawodowej u danego pracodawcy. Jest możliwość przejścia na indywidualne zasady, ale już na znacznie gorszych warunkach jak to było w ubezpieczeniu grupowym. Składka jest często wyższa przy polisie indywidualnej, ale jakość takiej ochrony oraz podstawowa suma świadczenia jest wyższa. To powody, dla których warto posiadać indywidualne ubezpieczenie na życie (szczególnie, gdy mamy kredyt). Jednak, aby je zawrzeć trzeba wypełnić tytułową ankietą medyczną i w niektórych przypadkach przejść dodatkowe badania lekarskie, które najczęściej opłaca ubezpieczyciel.

Zatem jakich informacji o naszym zdrowiu musimy udzielić towarzystwu ubezpieczeniowemu? Zawsze musimy podać nasz wzrost, wagę i oczywiście wiek. Dobrze jak waga utrzymuje się u nas na w miarę stałym poziomie. Nie obędzie się bez pytań dotyczących ilości i rodzaju wypijanego przez nas alkoholu, a także wypalanych papierosów. Należy podać czy kiedykolwiek leczyliśmy się ambulatoryjnie, przebywaliśmy na dłuższym zwolnieniu lekarskim (jeśli tak to z jakiego powodu). Pojawią się pytania o nosicielstwo wirusa HIV czy ewentualne zażywanie narkotyków, a także zapytania odnośnie występowania chorób poszczególnych układów: dróg oddechowych, serca, krążenia, nerwowego, pokarmowego, moczowego, płciowego, kostno-stawowego czy przemiany materii.

Przyznanie się w ankiecie do cukrzycy czy choroby nowotworowej może uniemożliwić nam pozytywne rozpatrzenie wniosku o zawarcie polisy na życie. Towarzystwa nie chcą ubezpieczać osób, których ryzyko śmierci jest znacznie wyższe niż ogółu społeczeństwa. Można jednak spróbować. Jeśli jeden ubezpieczyciel się nie zgodzi to być może inny zaproponuje polisę. W każdym razie nie warto poświadczać nieprawdy czy zatajać informacji odnośnie naszego stanu zdrowia. Jeżeli dojdzie do śmierci ubezpieczonego pośrednio lub bezpośrednio w wyniku ukrytej informacji to ubezpieczyciel może nie wypłacić świadczenia i będzie mieć do tego pełne prawo. W ankiecie pojawiają się także pytania odnośnie uprawiania ryzykownych sportów, które mogą zwiększyć prawdopodobieństwo śmierci czy wystąpienia urazu. Tak samo wykonywany przez nas zawód ma znaczenie. Towarzystwo ubezpieczeniowe chętniej ubezpieczy pracownika biurowego niż np. sapera czy osobę pracującą na wysokościach.

Mimo tak wnikliwego wywiadu jaki serwuje nam ubezpieczyciel przy wnioskowaniu o polisę na życie warto tę ankietę wypełnić. Jest ona poniekąd gwarantem jakości produktu jaki chcemy zakupić i świadczy o powadze towarzystwa, które analizuje szczegółowo nasz stan zdrowia. Przy okazji możemy zrobić sobie podstawowe badania na koszt ubezpieczyciela.

Facebook
LinkedIn
Instagram
Twitter