Jakich dokumentów potrzebujemy wnioskując w banku o kredyt mieszkaniowy?

Każdy kto planuje zakupić mieszkanie czy wybudować dom wspierając się kredytem musi liczyć się z przedstawieniem całkiem sporej dokumentacji odnośnie własnych dochodów i finansowanej nieruchomości. Wiele osób starających się o kredyt często popada w zniechęcenie w momentach, kiedy coraz to inny bank żąda dodatkowych dokumentów. Od czego zależy lista wymaganych przez bank dokumentów? Czy przy każdym kredycie hipotecznym wygląda ona podobnie?

Nie każdy przyszły kredytobiorca jest zmuszony do zebrania dokładnie tych samych dokumentów. Jest wiele czynników, które na to wpływają. Z pewnością duże znaczenie ma sam bank udzielający finansowania. Każda instytucja posiada własne wytyczne co do składanego wniosku kredytowego. Kluczową rolę spełnia także rodzaj inwestycji na jaką potrzebujemy finansowania. Inne dokumenty są wymagane w przypadku zakupu mieszkania, a inne przy budowie domu. Rodzaj uzyskiwanych dochodów wnioskodawców również ma kluczowe znaczenie. Doradca kredytowy pomoże nam z pewnością przy kompletowaniu takiej listy.

Zacznijmy od podstawowych dokumentów. Jest nim z pewnością dowód osobisty lub paszport przy potwierdzeniu tożsamości. Do udowodnienia stanu cywilnego często wymagany jest akt małżeński, akt zgonu, czy w przypadku rozwodników orzeczenie sądu o rozwodzie. Jeżeli staramy się o kredyt w programie Mieszkanie dla Młodych i mamy dzieci to musimy okazać także akty urodzenia dzieci.

Jakich dokumentów potrzebujemy do wyliczenia zdolności? Najważniejsze jest zaświadczenie od pracodawcy o zarobkach wypełnione na druku bankowym. To na nim są wykazane dochody z umowy o pracę lub zlecenie / dzieło. Do potwierdzenia dochodów z zaświadczenia banki wymagają historii konta osobistego, na które wpływa wynagrodzenie. Czasem wymagana jest pełna historia, tak aby były widoczne wszystkie wydatki i wpływy za minimum 3 ostatnie miesiące. Często banki w ten sposób sprawdzają czy kredytobiorca nie ma dodatkowych obciążeń finansowych takich jak np. alimenty. Zdarza się, że analityk bankowy poprosi klienta o pokazanie również umowy o pracę, gdy jest ona na czas określony.

Przy działalności gospodarczej potrzebny jest PIT za poprzedni rok podatkowy. Należy udostępnić książkę przychodów i rozchodów (KPiR) za rok ubiegły i miesiące roku bieżącego. W przypadku ryczałtu ewidencjonowanego także kopię ewidencji przychodów za taki sam okres co w przypadku KPiR. Jeżeli jesteśmy płatnikami podatku VAT to bank będzie wymagać deklaracji VAT-u. Często żądana jest historia konta firmowego. Do uruchomienia kredytu zawsze należy przedstawić zaświadczenie z ZUS i US o niezaleganiu ze składkami i podatkami. Każdy bank posiada dodatkowo osobny formularz dotyczący prowadzonej działalności gospodarczej, który przedsiębiorca musi wypełnić.

Teraz przejdźmy do dokumentacji związanej z kredytowaną nieruchomością. Jeżeli kupujemy mieszkanie, dom czy działkę to z pewnością potrzebujemy umowy przedwstępnej. W niej zawarte są informacje odnośnie ceny zakupu czy zadatku jaki został poniesiony. Potrzebny jest numer księgi wieczystej nieruchomości. Jeśli mieszkanie nie ma nr KW to należy pobrać ze spółdzielni mieszkaniowej zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami i braku przeciwwskazań do założenia księgi wieczystej. Dobrze jest poprosić właściciela o jego akt własności odnośnie finansowanej nieruchomości. Przy zakupie domu potrzebujemy wypisu z rejestru gruntów oraz mapkę ewidencyjną. Przyda się również projekt architektoniczno-budowlany. Gdy mamy do czynienia z budową, rozbudową czy remontem to należy sporządzić także kosztorys prac, jakie planujemy wykonać. Zakup samej działki wiąże się z okazaniem zaświadczenia o zagospodarowaniu przestrzennym. Jeżeli przeznaczeniem kredytu będą cele ekologiczne, będziemy potrzebować faktury od wykonawcy.

Dokumentacja kredytowa potrafi być bardzo obszerna. Wszystko zależy od przeznaczenia kredytu oraz rodzaju dochodu. Nie każdy bank wymaga tego samego. Na rynku mamy instytucje finansowe mniej lub bardziej restrykcyjne pod tym kątem. Jeżeli jednak chcemy kredyt uzyskać musimy na początku zebrać określoną ilość dokumentacji i liczyć się z tym, że bank na etapie analizy wniosku poprosi o kolejne jej uzupełnienia.

Facebook
LinkedIn
Instagram
Twitter