Rodzi się więcej dzieci – to skutek programu Rodzina 500+

Kontrowersyjny i krytykowany przez wiele osób program wsparcia 500+ trwa już od roku czasu. Dokładnie 1 kwietnia obchodził swoje pierwsze urodziny. Jakie przyniósł efekty i czy można zaliczyć jego pierwsze 12 miesięcy za udane?

Rok czasu to zbyt krótki okres, aby jednoznacznie ogłosić sukces programu, który z założenia wspiera rodziny uboższe i wielodzietne. Z pewnością wzrosła liczba urodzeń. Według danych GUS porównując miesiące listopad, grudzień 2016 oraz styczeń 2017 do analogicznego okresu rok wcześniej to na świat przyszło 13-15% więcej dzieci. Na taki stan rzeczy oczywiście mogła mieć wpływ polepszająca się sytuacja na rynku pracy. Jednak czynnikiem decydującym był bez wątpienia program 500+. Co ciekawe wynik jest lepszy od prognoz, które zakładały w roku 2016 liczbę urodzeń na poziomie ponad 7 tys. więcej niż w 2015. W rzeczywistości na świat przyszło aż 16 tys. więcej dzieci.

Przez pierwsze 9 miesięcy trwania programu do rodzin z dziećmi trafiły środki w kwocie 19 mld zł. W dużej mierze fundusze te zostały przeznaczone na poprawę sytuacji finansowej rodzin najuboższych. Dzięki programowi udało się praktycznie wyeliminować skrajne ubóstwo wśród dzieci. 500+ skutecznie ograniczył biedę w naszym kraju. Szczególnie duży zastrzyk gotówki otrzymały rodziny z co najmniej trójką dzieci. Im rodzina biedniejsza tym bardziej zauważalny wpływ na polepszenie sytuacji finansowej miał program.

500+ miało również wpływ na dochody gospodarstw domowych w III kwartale o 5,9% więcej jak w tym samym okresie rok temu. Bez programu wynik wyniósłby tylko 2,7%. Konsumpcja i wzrost gospodarczy również zanotowały poprawę. Sam program nie zrujnował budżetu państwa. Deficyt finansów publicznych nie został przekroczony.

W mojej osobistej ocenie programy typu 500+ są jak najbardziej potrzebne. Należy wspierać rodziny wielodzietne i najuboższe. Nie może być tak, że osoby pragnące posiadać dzieci były dyskryminowane i w konsekwencji odkładały na dalszy plan założenie rodziny z powodu trudnej sytuacji finansowej. To państwo powinno postawić takie rodziny na uprzywilejowanej pozycji. Jest to szczególnie ważne teraz kiedy polskie społeczeństwo niestety się starzeje.