Istotne zmiany w kredytach hipotecznych już za 3 miesiące

W zeszłym tygodniu sejm ostatecznie uchwalił ustawę o kredycie hipotecznym, nad którą prace trwały już od dłuższego czasu. Niesie to ze sobą dużą zmianę w przepisach, które regulują kredyty zabezpieczone na nieruchomościach udzielane przez instytucje finansowe. Klient teraz ma być bardziej chroniony. Zostanie także wprowadzone więcej biurokracji i obowiązków informacyjnych.

Według nowych przepisów tylko instytucje pod kontrolą Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) będą miały prawo udzielania kredytów hipotecznych. Są to w tym przypadku banki oraz SKOK-i. Z pewnością jest to dobre rozwiązanie stopujące nieuczciwe praktyki i pole do nadużyć  firm pożyczkowych. Kredyt będzie można zaciągnąć jedynie w walucie, w której uzyskuje się przeważający dochód. Każdy bank zobligowany zostanie do wprowadzenie oferty hipotecznej (oprócz dotychczasowej), która nie zawiera dodatkowych produktów. Eliminuje to sytuacje, w których warunkiem udzielenia kredytu jest zakup ubezpieczenia na życie czy np. karty kredytowej oferowanej przez bank.

Zmieni się podejście do wcześniejszej spłaty kredytu na korzyść klientów. Prowizja za spłatę zadłużenia będzie jedynie pobierana w ciągu pierwszych 3 lat okresu kredytowania i nie będzie mogła przekroczyć 3% kwoty spłaconej. Oznacza to, że bank po upływie 3 lat od zaciągnięcia kredytu nie będzie mógł pobrać żadnej opłaty za całkowite lub częściowe uregulowanie zobowiązania. Taką opcję obecnie posiada tylko kilka banków.

Kontrowersje budzi nowe postępowanie w razie problemów klienta ze spłatą zadłużenia. Jeżeli restrukturyzacja zobowiązania nie przyniesie skutku to kredytobiorca będzie mieć 6 miesięcy na sprzedaż nieruchomości obciążonej hipoteką. Dopiero po tym czasie, jeśli jej nie sprzeda, bank będzie mógł dokonać licytacji komorniczej. Otwiera się tutaj pewna luka do nadużyć. Właściciel mieszkania może specjalnie zaniżyć cenę sprzedaży i tym samym pokryć tylko część zadłużenia w banku. Resztę zobowiązania według nowej ustawy kredytobiorca może mieć rozłożone na raty dostosowane do swojej aktualnej sytuacji finansowej. Dłużnik mógłby dodatkowo ogłosić upadłość konsumencką przez co bank nie będzie mieć możliwości ustanowienie hipoteki na innym zabezpieczeniu.

Praktyka pokaże czy wszystkie założenia nowej ustawy sprawdzą się w rzeczywistości.

Facebook
LinkedIn
Instagram
Twitter