Mieszkanie dla Młodych 2018 – cały czas można składać wnioski

Program MDM dający możliwość dofinansowania wkładu własnego stał się bardzo popularny wśród kredytobiorców. Od 2015 roku obejmuje również rynek wtórny. Bank Gospodarstwa Krajowego finansuje wkład własny na zakup pierwszego mieszkania osobom do 35 roku życia (wystarczy jedna osoba poniżej tego wieku). Można być singlem lub w nieformalnym związku, aby skorzystać z programu. Nie trzeba posiadać dzieci. Najważniejsze to nie przekroczyć określonej ceny maksymalnej za metr w danej lokalizacji oraz kupić mieszkanie do 75m2 lub dom do 100m2 powierzchni użytkowej. Do kredytu może przystąpić dowolna osoba niespokrewniona z nami.

Pula dofinansowania przeznaczona na 2017 rok została już wykorzystana. Ostatnią szansą na skorzystanie z dopłat jest rok 2018. W puli jest jeszcze 500 mln zł. Wypłata dofinansowania z tych środków może nastąpić najwcześniej 2 stycznia 2018. Jednak jeżeli sprzedający zgodzi się na otrzymanie dopłaty w tym terminie to wniosek o MDM można składać już teraz. Do zarezerwowania w roku 2017 jest około 130 mln zł. Reszta z 500 mln zł puli może być rezerwowana od stycznia 2018.

Przykład:
Pan Jan Kowalski (kawaler) zamierza kupić od Pana Marcina Nowaka mieszkanie 50m2 w Częstochowie za cenę 150 000 zł. Strony ustalają dopełnić transakcji do 28 kwietnia 2017 roku co zapisane jest w umowie przedwstępnej. Pan Jan Kowalski będzie posiłkować się w całości kredytem oraz chce skorzystać z programu Mieszkanie dla Młodych. Kredyt wyniesie 132 757,50 zł,a dofinansowanie MDM 17 242,50 zł. Pan Jan dostał decyzję pozytywną w banku i do transakcji dochodzi 24 kwietnia 2017 roku. Pan Marcin Nowak otrzymuje środki z kredytu dnia 27 kwietnia. Kwotę dofinansowania MDM czyli 17 242,50 zł dostaje przelewem z Banku Gospodarstwa Krajowego dopiero 2 stycznia 2018 roku.

Facebook
LinkedIn
Instagram
Twitter